Από το 2011 στην Οία και αφού πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες μελέτες και έρευνες σχετικά με τις πρώτες ύλες με τις οποίες είναι προικισμένη η Σαντορίνη (Θήρα) διαχειριζόμαστε με πάθος για να διατηρήσουμε καλλιέργειες ενός πολιτισμού σταθερά αγκιστρωμένου στο έδαφος. Προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία που κινδυνεύει να ξεχάσει τα πραγματικά του πλεονεκτήματα επιλέγουμε να προσφέρουμε με τον πιο απλό τρόπο τις πρώτες ύλες που αυτή η σκληρή γη χαρίζει σε όσους εργάζονται τόσο σκληρά για να τις καρπωθούν. Το αγρόκτημα μας είναι από την πρώτη μέρα πιστοποιημένο με τα αυστηρά κριτήρια της βιολογικής γεωργίας.

Since 2011 in Oia and after conducting extensive studies and research on the raw materials with which Santorini (Thera) is endowed, we have been passionately managing to preserve cultures of a culture firmly anchored in the soil.In order to keep alive a history that is in danger of forgetting its real advantages, we choose to offer in the simplest way possible the raw materials that this hard land gives to those who work so hard to reap them. Our farm has been certified from day one according to the strict criteria of organic farming.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / SEARCH OF ORGANIC CERTIFICATION
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σύστημα ελέγχου για την βιολογική παραγωγή)
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmVioKal.zul (ΑΦΜ 113572264 SantOrganics-ΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ηλεκτρονική πιστοποίηση TRACES /αριθ. 910/2014 κανονισμός eIDAS)
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/GR-BIO-03.300-0005443.2023.002.pdf