Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα του “naturescorner.gr” είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία μας. Το ανωτέρω ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής “naturescorner.gr”) αναγνωρίζει τη σημασία των θεμάτων αφενός της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τους χρήστες του και αφετέρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοί και οι προστηθέντες της επιχείρησής μας τηρούν και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») είναι η ενημέρωση των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών μας, σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Έτσι, όσοι επισκέπτονται το δικτυακό τόπο της “naturescorner.gr” μπορούν να το πράττουν χωρίς να αποκαλύπτεται την ταυτότητά τους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατ’ επιλογή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να μας χορηγούν προσωπικά τους δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να τους παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε, συνεπώς, κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα της “naturescorner.gr” να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. 

Τα στοιχεία της κάρτας σας, στην περίπτωση εξόφλησης της παραγγελίας με κάρτα, επεξεργάζονται από το σύστημα της Eurobank και δεν αποθηκεύονται στη βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αυτά που μας παράσχετε ως χρήστες της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), στοιχεία αποστολής- παράδοσης προϊόντων, το τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εφ’ όσον συναινέσετε ρητά στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, το naturescorner.gr σας ενημερώνει για το εάν και πως θα χρησιμοποιηθούν αυτά, ενώ κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατόπιν ρητής συναίνεσής σας, είναι τα ακόλουθα :

-Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.

Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τη διεκπεραίωση συναλλαγής.

Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς :

Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα

Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.

Διεκπεραίωση παραγγελίας

Εάν προβείτε σε επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών προς αγορά από τον ιστότοπο της naturescorner.gr, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή να διεκπεραιωθεί τυχόν εντολή.

Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Τα στοιχεία που παρέχετε στην naturescorner.gr μέσω του ιστοτόπου της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. chatbot), μόνο εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Έλεγχος αναφορικά με οφειλές

Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο μιας συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντι μας.

Διαχείριση αιτημάτων

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

Ασφάλεια δικτύου

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η naturescorner.gr δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η naturescorner.gr μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Ειδικά για το σκοπό εξόφλησης των προϊόντων που παραγγέλνετε από την ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνουμε ότι μέσω αυτής υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με ασφαλές περιβάλλον Τράπεζας, όπου και θα κληθείτε να παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, εφόσον συναινέσετε ρητά.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η naturescorner.gr δεσμεύεται και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχει και επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, ώστε να αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβασης σε αυτά, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψή τους.

Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα.
 • Διαθέτουμε λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στο site μας (SSR).
 • Ελέγχουμε με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας, όσο και την μετέπειτα αποθήκευσή τους από εμάς.
 • Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους και συνεργάτες μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα (υπάλληλοι ή συνεργάτες μας) τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά ενέχονται με αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά διαστήματα μπορεί να συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπου της “naturescorner.gr” με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις. Αυτό το κάνουμε για να διατηρούμε ακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η “naturescorner.gr” διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με ρητή εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρούμε.

Μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων μας και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεών μας. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας, ή τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την “naturescorner.gr” απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

-Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς καθόσον έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών από μέρους μας.

-Το δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης και επικαιροποίησης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

-Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

– Το δικαίωμα στη φορητότητα. Μπορείτε να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, αφού μας το ζητήσετε, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται με την υποβολή αιτήματος στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, με τα εξής στοιχεία:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (e-mail : in**@na***********.gr – τηλ : 2316 015793)

Έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε εντός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν (1) μήνα.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων διατηρείτε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (www.dpa.gr)

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600

Φαξ: (0030) 210 6475628

Ε-mail: co*****@dp*.gr.

 1. Cookies ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η “naturescorner.gr” συλλέγει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα “cookies” (απαραίτητα αρχεία κειμένου αποκαλούμενα “text files”) στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας της.

Τα cookies ως σύνολο δεδομένων, μπορεί να αποστέλλεται από το site στο browser του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως ανώνυμο ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας, αλλά όχι εσείς. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τα «cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (συνήθως στα προγράμματα περιήγησης ιστού όπως Mozilla, Chrome κλπ) και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές.

Kάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα μας ανακτώνται τα εν λόγω αρχεία, ώστε να προσφέρονται στον χρήστη σχετικές με αυτά υπηρεσίες με σκοπό η ιστοσελίδα “naturescorner.gr” να λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα και βλάβες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αρχεία φυλασσόμενα σε αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναγνώριση συχνών χρηστών της ιστοσελίδας και των προτιμήσεών τους, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές τους (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ), ώστε να διευκολύνεται ταχύτερα η πρόσβαση και πλοήγησή τους σε αυτή, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες τους και γενικότερα να βελτιώνεται και να αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των “cookies” που χρησιμοποιεί η “naturescorner.gr” έχει ως εξής :

 • Τα «αναγκαία» cookies είναι απολύτως απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα (αφορά σε βασικές λειτουργίες e-commerce όπως π.χ. προσθήκη στο καλάθι, επιλογή «επιθυμητών» προϊόντων (wishlist) κλπ).
 • Με τα cookies «λειτουργικότητας», η ιστοσελίδα μας «θυμάται» τις ενέργειες και προτιμήσεις σας για μια περίοδο χρόνου, ούτως ώστε να μη χρειάζεται να τις επαναφέρετε στην επόμενη είσοδό σας στο site ή σε επιμέρους σελίδες του και να εξυπηρετούνται έτσι καλύτερα η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και οι ανάγκες σας.
 • Τα cookies «analytics», αποτελούν «υποκατηγορία» (υποσύνολο) της ανωτέρω κατηγορίας των cookies «λειτουργικότητας» που χρησιμεύει για την εκ μέρους μας αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της ιστοσελίδας “cbdoilshop.gr”, ώστε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησή σας στο site μας.
 • Συναφή είναι τα cookies «διαφήμισης», με τα οποία παρέχονται διαφημίσεις της ιστοσελίδας μας σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας και προσφορές που πιθανολογούνται ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες σας λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις επιλογές σας κατά την περιήγησή σας στο site μας. Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας μας σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
 • Τα cookies «επιδόσεων» συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικές και ανώνυμες, χωρίς προσδιοριστικά στοιχεία του χρήστη. Εξυπηρετούν ενημερωτικούς για εμάς σκοπούς σχετικούς με την πλοήγηση στην ιστοσελίδας μας (π.χ. επισκεψιμότητα σελίδων, αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την πλοήγηση κλπ) και αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας “cbdoilshop.gr”.
 • Εφαρμόζουμε επίσης τεχνική «web beacon» (μέσω της Google), ώστε να συντελείται διακριτική (συνήθως αόρατη) επαλήθευση ότι κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο.

Μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή αρνηθείτε την χρήση των cookies επιλέγοντας σε ένα από τα κάτωθι links: Αποδέχομαι τη χρήση cookies / Δεν επιθυμώ τη χρήση cookies.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα το αποδεχθείτε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο browser σας, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται η ιστοσελίδα μας να μη λειτουργεί κανονικά.

 1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ naturescorner.gr

Ο ιστότοπος της “naturescorner.gr” μπορεί να περιέχει διασυνδέσεις προς άλλους ιστότοπους (sites). Η “naturescorner.gr” δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η “naturescorner.gr” αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών.

Η επιχείρηση μας δε θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι στον ιστότοπό μας συλλέχθηκαν κατά λάθος προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού, τότε θα προβούμε άμεσα στη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η “naturescorner.gr” ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να τροποποιεί και την παρούσα δήλωση. Συνεπώς οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα της “naturescorner.gr” για διάστημα 10 ημερών.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας μας με τα στοιχεία: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (e-mail : in**@na***********.gr – τηλ : 2316 015793)